Odstoupení od smlouvy - formulář

Formulář pro odstoupení od smlouvy


 Vyplňte tento formulář a odešlete jej pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.
Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-
mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím na adresu provozovny.


 Odstoupení od smlouvy vyplněním a odesláním vzorového tohoto formuláře je
dobrovolné. Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit jakýmkoli jednoznačným
prohlášením.


Adresát:
Internetový obchod:                www.prirodnidoplnky.eu
Společnost:                           Shop inspiration
Se sídlem:                           Rybná 716/24, Praha 1, 110 00
IČ/DIČ:                                 09486089/ CZ09486089
E-mailová adresa:                objednavky@prirodnidoplnky.eu
Telefonní číslo:                       +420 739 622 079
Adresa provozovny pro vrácení zboží:

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:  (*)  údaje doplňte
 Datum objednání (*)/datum obdržení (*):
 Číslo objednávky(*):
 Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány
způsobem (*):
a budou navráceny zpět způsobem(*): (v případě převodu na účet prosím o
zaslání čísla účtu) 
 Jméno a příjmení spotřebitele(*):
 Adresa spotřebitele(*):
 Email(*):
 Telefon(*):
V (*):……………………..Dne (*):………………….

                                     _____________________________________
              (Doplňte vlastnoruční podpis)

Poučení o právu odstoupit od smlouvy

Právo odstoupit od smlouvy
Do 14 dnů máte právo odstoupit smlouvy bez udání důvodu.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy končí uplynutím 14 dnů ode dne následujícího po dni:
(i.) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.; nebo
(ii.) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední kus zboží.; nebo
(iii.) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední položku nebo
část dodávky zboží.; nebo
(iv.) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete první dodávku zboží.

Důsledky odstoupení od smlouvy
Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů
ode dne, kdy nám došlo Vaše odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které jsme
od Vás na základě smlouvy přijali, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů
vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než námi nabízený
nejlevnější způsob dodání).
Pro vrácení peněžních prostředků použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro
provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím
nevzniknou další náklady. Přijaté peněžní prostředky můžeme vrátit až po obdržení vráceného
zboží nebo až prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho co nastane dříve.
Vrácení zboží
Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této
smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese provozovny. Lhůta se považuje za zachovanou,
pokud nám zboží zašlete zpět před uplynutím 14 dnů.
Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz