Odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy


Vyplňte tento formulář a odešlete jej pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e- mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím na adresu provozovny.

Odstoupení od smlouvy vyplněním a odesláním vzorového tohoto formuláře je dobrovolné. Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit jakýmkoli jednoznačným prohlášením.

 

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

Datum:...............................................………………….

Podpis:................................................................                               


Adresa provozovny pro vrácení zboží:
Shop Inspiration s.r.o.
Jesenická 787/52
79201 Bruntál

Adresa dodavatele:
www.prirodnidoplnky.eu
Shop Inspiration s.r.o.
Rybná 716/24
110 00 Praha 1


IČ/DIČ: 09486089/ CZ09486089
E-mail: objednavky@prirodnidoplnky.eu
Mobil: +420 739 622 079

Poučení o právu odstoupit od smlouvy

Právo odstoupit od smlouvy
Do 14 dnů máte právo odstoupit smlouvy bez udání důvodu.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy končí uplynutím 14 dnů ode dne následujícího po dni:
(i.) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.; nebo
(ii.) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední kus zboží.; nebo
(iii.) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední položku nebo
část dodávky zboží.; nebo
(iv.) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete první dodávku zboží.

Důsledky odstoupení od smlouvy
Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které jsme od Vás na základě smlouvy přijali, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů
vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než námi nabízený nejlevnější způsob dodání).
Pro vrácení peněžních prostředků použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Přijaté peněžní prostředky můžeme vrátit až po obdržení vráceného zboží nebo až prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho co nastane dříve.

Vrácení zboží
Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese provozovny. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám zboží zašlete zpět před uplynutím 14 dnů.
Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz